CESNUR - Centro Studi sulle Nuove Religioni diretto da Massimo Introvigne
www.cesnur.org

Nowe gnomy z Zurychu: sprawa Świadkowie Jehowy prze-ciwko Spiess i jak do swoich manipulacji wykorzystuje ją antykultowa i rosyjska propaganda — do pobrania za darmo

Kontrowersyjna decyzja Sądu Rejonowego w Zurychu z roku 2019 uniewinniająca antykultową aktywistkę Reginę Spiess od zarzutów zniesławienia wniesionych przeciwko niej przez szwajcarskich Świadków Jehowy wykorzystywana jest szeroko w międzynarodowej kampanii propagandowej prze-ciw Świadkom Jehowy, w którą zaangażowani są antykulto-wi aktywiści i rząd Rosji.

Kampania ta skupia się wokół takich kwestii, jak procedura wykluczenia wśród Świadków Jehowy, unikanie wykluczonych byłych członków oraz postępowanie z przypadkami wykorzystywania seksualnego.

Massimo Introvigne z Centrum Studiów nad Nowymi Religiami (CESNUR) oraz Alessandro Amicarelli, londyński adwokat zajmujący się prawami człowieka i przewodniczący Europejskiej Federacji na rzecz Wolności Wyznania, połączyli siły w celu stworzenia publikacji omawiającej sprawę Spiess i związane z nią szersze zagadnienia.

Opis publikacji (w języku angielskim):


Publikacja dostępna jest do pobrania za darmo lub do przeczytania online: